Header Image
Home / Dla pracodawcy / Weryfikacja i ocena kandydatów

Weryfikacja i ocena kandydatów

Assessment Center (ośrodek oceny) polega na zaplanowaniu dla kandydatów na pracowników serii indywidualnych oraz grupowych zadań, ćwiczeń i testów zbliżonych do zadań czekających ich na przyszłym stanowisku pracy. Kandydaci podczas wykonywania wyznaczonych zadań są obserwowani przez grupę ekspertów (asesorów), którzy po
zakończeniu procesu poddają ich działania ocenie.

Development Center (ośrodek rozwoju) podobnie jak Assessment Center polega na ocenie pracowników przez grupę ekspertów, jednak dotyczy osób już zatrudnionych (często od wielu lat) w organizacji, służy m.in. do podejmowania decyzji o awansach.

Outplacement jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Umożliwia przeanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca
pracy. Jest to również kompleksowy system wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.

Top