Header Image
Home / Dla pracodawcy / Rekrutacja i zatrudnienie pracowników tymczasowych

Rekrutacja i zatrudnienie pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa polega na kierowaniu wyselekcjonowanych wcześniej i zatrudnionych przez naszą agencję pracowników tymczasowych oraz osób niebędących pracownikami agencji do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Top